Skip to main content

Oktober, de maand waarin we Coming Out dag vieren. En rond die dag is er op heel veel plaatsen in  het  land een Coming Out week of Regenboogweek.

In Noord-Holland zijn er in de Zaanstreek activiteiten, zie www.dezaanseregenboog.nl.

In West-Friesland is er een Regenboogweek, zie voor het programma de site van LHBTI West-Friesland.

In Schagen wordt dit jaar voor het eerst ook aandacht besteed aan Coming Out dag en een Regenboogweek.

Mooi dat er op steeds meer plekken in de provincie aandacht is voor Coming Out dag of week.

Als COC NHN hebben we al een paar keer deelgenomen aan de besprekingen  voor de Regenboogweek in West-Friesland .

In Schagen heeft het bestuur van COC NHN wat meer ondersteunende en advies gesprekken gehouden met de diversiteitsambtenaar aldaar. Op 11 oktober wordt er daar een Regenboogzebrapad onthuld. En op 13 oktober 2021 is er een Roze Ontbijt voor college en raad in het gemeentehuis waar Frederique van bureau discriminatiezaken Art.1 NHN en ik als voorzitter COC NHN een presentatie gaan geven over onze organisaties.

In Alkmaar zal er op 11 oktober een Pride Fototentoonstelling onthuld worden op de Paardenmarkt, om ongeveer 12.00 uur.

Eerder die ochtend wordt er in samenwerking met de Alkmaarse Sportraad en Art. 1 NHN, bij de Rugbyvereniging een bordje onthuld met de tekst “Iedereen is welkom” met als achtergrond de Regenboogkleuren. De onthullingen worden gedaan door de desbetreffende wethouders in Alkmaar.

Op 11 oktober organiseert COC NHN samen met Art.1 NHN en Veilige Haven Alkmaar van MEE & de Weering en met medewerking van de Bibliotheek Kennemerwaard een thema avond. De avond vindt plaats in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2 in Alkmaar.

Met als onderwerp: Veiligheid in de openbare ruimte voor LHBTIQ+ personen.

Aan die avond werkt ook mee de in oprichting zijn jongerengroep Safe  Space die zelf ook een presentatie zullen geven die avond.

Heel mooi de Coming Out dag activiteiten op diverse plekken in het werkgebied van COC NHN en heel fijn om daar waar nodig mee te werken aan de diverse programmaonderdelen.

Daarmee zetten we het COC NHN weer op de kaart en vergroten we de bekendheid en de zichtbaarheid van het COC. 

En dat is heel erg nodig in  een tijd waar Regenboogvlaggen worden verbrand, het internationaal Homomonument in Den Haag wordt beklad. Of een COC kantoor in Rotterdam met anti homo teksten wordt beklad !

Verder wil het bestuur alvast vermelden dat er een Roze Loper dag in voorbereiding is nog deze herfst. Alle Alkmaarse zorginstellingen zullen hiervoor een uitnodiging krijgen . De middag wordt georganiseerd in een samenwerking met de Gemeente Alkmaar, Roze50+ Nederland en COC NHN.

Er is ook een Sportcafé in het Alkmaarse in voorbereiding om te komen tot een veilig sportklimaat voor LHBTIQ personen bij de amateursportverenigingen. Er is een avond gepland eind november.

Ook nog in november zal het COC NHN deelnemen met een infostand op een Alkmaarse school rond een ambitietafel Diversiteit.

Volop activiteiten dus nog dit najaar.

In de Wijkboerderij zijn na de verruiming van de Corona maatregelen gelukkig weer de maandelijkse  ontmoetingsmiddagen van de Pink Society en Café Hoezo Anders kunnen herstarten.

En om alvast in de agenda te noteren, vrijdag 29 oktober 2021, houden wij in de Wijkboerderij weer een ALV. Uiteraard zal het bestuur daar verder informeren over de diverse bijeenkomsten en acties waar we dit najaar nog aan meewerken. 

Het financieel verslag van 2020 moet  nog worden goedgekeurd door de leden en zo ook het jaarplan en bijbehorende begroting voor 2022.

Wij hopen op een goede leden opkomst en constructieve gesprekken en discussies

Namens het bestuur van COC NHN mooie Coming Out dag en plezierige Regenboogweken gewenst.

Joop Schermer,

Voorzitter COC Noord-Holland Noord.