Sinds 2021 is COC Noord-Holland Noord weer aan de weg aan het timmeren met allerhande activiteiten. Op deze pagina vind je onze jaarverslagen en jaarplannen.

 

Stukken Algemene Ledenvergadering
2023:

Agenda Najaars ALV

Notulen Voorjaars ALV (concept)

Begroting 2023 (concept)

jaarplan 2023

 

Jaarverslagen
jaarverslag 2021

 

Statuten
Statuten COC-NHN