De werkgroep Coming Out en Voorlichting is verantwoordelijk voor de volgende onderdelen:

  • het geven van voorlichtingen op o.a. scholen
  • het opzetten en begeleiden van gespreksgroepen
  • het voeren van persoonlijke gesprekken
  • het organiseren van het coming-out café
  • hulp bij coming-out via de telefoon en e-mail
  • begeleiding bij coming-outers in het COC op de caféavonden

Het doel van de voorlichting is homoseksualiteit zichtbaar te maken en de bewustwording rondom dit thema te bevorderen. Elke voorlichting is uniek, omdat we de interactie met de groep het belangrijkst vinden. Om de identificatie maximaal te bevorderen, stellen we per bezoek een team samen dat qua samenstelling het beste aansluit bij de groep. Het team bestaat uit enthousiaste voorlichters (m/v) die, elk vanuit hun eigen achtergrond en leeftijd, het gesprek aangaan met ieder die ons welkom heet.

De voorlichters zijn vakkundig getraind en vertellen vanuit hun eigen ervaringen. In een sfeer waarin openheid en wederzijds respect centraal staan, trachten we zo een genuanceerd beeld over homoseksualiteit te geven.

Wil je in contact komen met een voorlichter vul dan het contactformulier in van Werkgroep Coming Out