Voorlichting op school

Het bespreekbaar maken van LHBT in de klas

Een voorlichting duurt meestal een lesuur (gaat in overleg met de school) en wordt gegeven door twee voorlichters. Zij gaan met de leerlingen in gesprek over LHBT (lesbisch, homo ,biseksualiteit en transgender). Hierbij komen onderwerpen als vooroordelen en stereotypes, discriminatie, seksualiteit, relaties en coming out aan bod.

Het doel van een voorlichting is het bespreekbaar maken van LHBT en eventuele vooroordelen weg te nemen. Hierbij gaat het niet alleen over de geaardheid, maar ook over diversiteit in het algemeen. Hoe is het om ‘anders’ te zijn? De voorlichters besteden aandacht aan zaken als pesten, groepsdruk en acceptatie van mensen die anders zijn. Ook bespreken ze met de leerlingen hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een open en veilige sfeer op school.

Ook komt vaak het eigen verhaal van de voorlichter aan bod. De leerlingen mogen hier vragen bij stellen.

Een aangepaste voorlichting
Wij kunnen de voorlichting ook aanpassen aan de wensen van de docent. Valt de voorlichting bijvoorbeeld binnen een themaweek, dan zorgen wij ervoor dat onze onderwerpen aansluiten bij het thema.

Voorlichting is geen eenrichtingsverkeer

Het aangaan van een gesprek staat bij ons voorop. De voorlichting is zo interactief mogelijk. De leerlingen kunnen vragen stellen en hun twijfels en meningen openlijk bespreken. Hierbij maken de voorlichters gebruik van verschillende werkvormen.

Voorlichting over homoseksualiteit, transgender en intersekse

Assiociatiespel

Alle leerlingen krijgen 2/3 post-its. Op de post-its schrijven zij op waar ze aan denken bij LHBT. Het bord is verdeeld in 4 vakken (LHBT) en de post-its mogen in het bijbehorende vak geplakt worden of in het midden.
Aan de hand van de post-its gaan we met de klas in gesprek. Wat leeft er in de klas, wat weten ze al, wat zijn vooroordelen etc.

Stellingenspel

Bij het stellingenspel mogen de leerlingen gaan staan en wordt er een stelling opgenoemd. Ze mogen dan naar de ‘eens’ kant of naar de ‘oneens’ kant.

Hierbij proberen wij een gesprek te gang te brengen. ‘Waarom ben jij het hier wel mee eens of waarom juist niet’.

Bij het associatiespel  krijgen alle leerlingen 2/3 post-its. Op de post-its schrijven zij op waar ze aan denken bij LHBT. Het bord is verdeeld in 4 vakken (LHBT) en de post-its mogen in het bijbehorende vak geplakt worden of in het midden. Aan de hand van de post-its gaan we met de klas in gesprek. Wat leeft er in de klas, wat weten ze al, wat zijn vooroordelen etc.

Maak LHBT bespreekbaar en neem vooroordelen weg.