Skip to main content

Op 15 november 2023 koos de ALV nieuwe bestuursleden.

Het bestuur bestaat nu uit 4 personen.
Maarten Oldenburg, voorzitter
Conny van Iersel-Hoogenraad, vice-voorzitter/algemeen bestuurslid
Karin Kuiken, penningmeester
Arjen Drent, secretaris