Skip to main content

Graag nodigen we jullie uit voor de

Nieuwjaarsreceptie

op zondag 8 januari vanaf 15:30 uur
in de Wijkboerderij Alkmaar aan de Vondelstraat 31.

Er is deze middag een optreden van
Jessie Kleine
winnaar van het COC Songfestival 2022.

Genoeg om te doen in 2023

Een aanzienlijk deel van onze LHBTI+ jongeren, zo’n 40 procent, voelt zich binnen de eigen school niet veilig en durft niet zichzelf te zijn. Ook stijgt het aantal geregistreerde gevallen van discriminatie onder de LHBTI+ gemeenschap al jaar na jaar én blijft inclusie binnen veel amateursportverenigingen nog steeds een ondergeschoven kindje. En zo zijn er nog veel meer redenen waarom een zichtbaar en actief COC NHN nodig is.

Het jaar 2022 loopt af, de Kerstdagen staan voor de deur en de plannen voor het nieuwe jaar staan klaar. Graag sturen we jullie hierbij onze laatste nieuwsbrief van 2022. Hierin vind je een samenvatting van onze speerpunten voor komend jaar en de ontwikkelingen binnen COC NHN.

Waar stonden en staan we als COC NHN? 

Organisatorisch gezien stond COC NHN in 2022 nog voor een belangrijk deel in het teken van puin ruimen van rommelige voorliggende jaren en corona, voorzichtig opbouwen en het hernieuwen van de relaties met andere organisaties en gemeenten. Het was een jaar waarin we ook weer wat zichtbaarder en actiever waren, zoals op Alkmaar Pride, tijdens Paarse Vrijdag en in de Coming Out Week. Ook zijn er richting enkele sportverenigingen stappen gezet gericht!

Tegelijkertijd was het een jaar waarin we maar weinig vrijwilligers hadden om veel onze werkzaamheden goed op te kunnen pakken en waardoor er veel bleef liggen voor 2023.

Wat zijn dan zoal onze plannen in 2023?

Onze belangrijkste speerpunten voor komend jaar zijn betreffen voorlichting en jongeren, ouderen, vluchtelingen en verder uitbouwen van het netwerk van COC NHN binnen onze regio.

Allereerst willen we meer gaan ondersteunen bij het versterken van GSA’s op scholen en we willen een werkgroep gaan opzetten voor de leeftijdsgroep van 12-18 jaar, waarbij er maandelijkse ontmoetingen kunnen worden geörganiseerd. Daarnaast willen we verder (samen)werken met andere organisaties om zichtbaarder te worden waar het gaat om voorlichtingen op scholen.

Samen met de Roze 50+ Ambassadeurs in ons werkgebied willen we werken aan meer Roze Lopers in onze regio als teken voor LHBTI+ vriendelijke ouderenzorg. Daarnaast blijven we de vaak goed bezochte bijeenkomsten voor LHBTI+ ouderen van Pink Society verzorgen.

We starten eindelijk met het organiseren van maandelijkse activiteiten in Heerhugowaard en later ook in Den Helder om op die manier LHBTI+ vluchtelingen en statushouders een plek te bieden om elkaar te ontmoeten en om even uit een sociaal isolement te kunnen komen.

We gaan op zoek naar mogelijkheden om de werkgroep Hoezo Anders, voor mensen met een licht verstandelijke beperking te versterken.

Voor leden en andere geïnteresseerden gaan we in samenwerking met Filmhuis Alkmaar tweemaandelijkse filmavonden/thema-avonden organiseren. Tijdens Alkmaar Pride, Coming Outweek, Dodenherdenking en andere bijzondere momenten zullen we zichtbaar en actief zijn als COC NHN.

Tot slot gaan we bouwen aan een sterker en zichtbaarder bestuur in meer gemeenten en met meer vrijwilligers. Dit laatste is enorm hard nodig om de bovenstaande plannen te realiseren. Zonder vrijwilligers geen COC NHN!

Ben je geïnteresseerd om je als vrijwilliger in te zetten of wil je meer weten over mogelijkheden, mail ons dan: info@cocnhn.nl.

Voor zover de korte update van onze ontwikkelingen en plannen. We hopen je op onze nieuwjaarsreceptie op 8 januari te zien.

We wensen je fijne, goede feestdagen, een mooie afsluiting van 2022 en een frisse kleurrijke start van het nieuwe jaar! 

Conny, Karin, Joop en Harry

Bestuur COC NHN

Paarse Vrijdag

Op 9 december jl was het Paarse Vrijdag. Veel scholen in Noord-Holland Noord deden hieraan mee.

COC NHN was te gast op het Fabritius college in Alkmaar, samen met Roze in Blauw en Alkmaar Pride. Wethouder Scholten van Ittersum van de gemeente Alkmaar was er ook bij aanwezig.

In een plenaire start kregen ongeveer 600 leerlingen een toelichting over het belang van Paarse Vrijdag. Na dit officiële gedeelte was er een groepsgesprek met de leerlingenraad.

Na afloop van de pauze was er ruimte om in kleinere samenstelling gesprekken te hebben met leerlingen. Het was een mooie en waardevolle Paarse Vrijdag-bijeenkomst.
.

Onze voorzitter, Joop Schermer, is ook zeer actief voor de Roze 50+ in Noord-Holland. In die rol heeft hij de titel Mr Senior Pride 2023 ontvangen. Corine van Dun kreeg de titel van Mrs Senior Pride 2022.

Zij kregen deze titel tijdens de Roze Ouderendag op 6 november jl georganiseerd door Roze 50+ vanwege hun buitengewone inzet voor de lhbti+ ouderen.

Alle kleurrijke handen uit de mouwen!Help COC NHN herpakken en samen maken we van de Kop een inclusievere plek!

We hebben meerdere vrijwilligersvacatures. Zie hier.
Wil je helpen maar zit jouw vacature er niet tussen? Neem ook dan contact met ons op…. We horen graag van je!
Facebook
Instagram
Email
Website
Jouw hulp is nodig. Kom in actie en steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.
Help Ons Met Jouw Donatie
Jouw lidmaatschap Steunt Ons Werk
Word Vrijwilliger En Strijd Mee