Een voorlichting duurt meestal een lesuur (gaat in overleg met de school) en wordt gegeven door twee voorlichters. Zij gaan met de leerlingen in gesprek over homoseksualiteit. Hierbij komen onderwerpen als vooroordelen en stereotypes, discriminatie, seksualiteit, relaties en coming out aan bod.

Het doel van een voorlichting is het bespreekbaar maken van homoseksualiteit en eventuele vooroordelen weg te nemen. Hierbij gaat het niet alleen over homoseksualiteit, maar ook over diversiteit in het algemeen. Hoe is het om ‘anders’ te zijn? De voorlichters besteden aandacht aan zaken als groepsdruk en acceptatie van mensen die anders zijn. Ook bespreken ze met de leerlingen hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een open en veilige sfeer op school.

Geen eenrichtingsverkeer
Een voorlichting is geen eenrichtingsverkeer van voorlichter naar leerling. Het aangaan van een gesprek staat bij ons voorop. De leerlingen kunnen vragen stellen en hun twijfels en meningen openlijk bespreken. Hierbij maken de voorlichters gebruik van verschillende werkvormen.

Werkvormen
Voorbeelden van werkvormen die wij gebruiken zijn het anonieme vragenspel en het enveloppenspel.

Het anonieme vragenspel
Dit spel geeft de voorlichters de gelegenheid om snel te polsen wat er onder de leerlingen leeft en het biedt de leerlingen de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen.

 Het enveloppenspel
Op de kaartjes staan vragen die beginnen met “wat zou je doen als…”. We gebruiken het enveloppenspel om met de leerlingen te spreken over hoe zij zelf met homoseksualiteit omgaan en wat de rol van groepsdruk daarbij is. Hierbij geven we speciale aandacht aan de rol die leerlingen hebben bij het ontstaan van een veilige of onveilige sfeer.

Het fotospel
Met foto’s van bekende Nederlanders proberen we vooroordelen als “je kunt zien of iemand homo is” of “lesbiennes zien er altijd zo en zo uit” te ontkrachten. We houden leerlingen een spiegel voor die vaak verrassend uitpakt en stof geeft tot verdere discussie of vragen.

voorlichting_coc_midden-nederland

Een aangepaste voorlichting
Wij kunnen de voorlichting ook aanpassen aan de wensen van de docent. Valt de voorlichting bijvoorbeeld binnen een themaweek, dan zorgen wij ervoor dat onze onderwerpen aansluiten bij het thema.