Skip to main content

Het bestuur wil de vereniging actiever en meer zichtbaar maken. 

Met deze enquête wil het bestuur bij de leden en geïnteresseerden inventariseren welke behoeftes er leven.

Het bestuur van COC NHN nodigt jou uit met deze enquête aan te geven welke doelgroep van de LHBTIQ beweging jij belangrijk vindt. En aan welke activiteiten jij graag wil deelnemen.

Uitkomsten van deze enquête komen terug in de ALV van 6 januari 2021.

De enquête kan je hier vinden: www.cocnhn.nl/enquete