Skip to main content


Juli 2022…..


Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden van COC NHN.
Inmiddels is ook in de provincie Noord-Holland het vakantie seizoen begonnen.
Een goed moment om kort terug te kijken naar het afgelopen half jaar en voorzichtig vooruit te
kijken naar de 2 e helft van 2022.
Na 2 Corona jaren waarin heel veel stil kwam te liggen en er alleen nog digitale mogelijkheden
waren om via Zoom te vergaderen of een voorzichtige ontmoeting te organiseren, werden in maart
j.l. de meeste beperkende maatregelen gestopt.
De diverse doelgroepen konden de draad weer oppakken om bijeenkomsten te houden. Er zijn weer
voorlichtingen gegeven in het Middelbaar onderwijs.
In de 1 e week van juni heeft COC NHN een middag medewerking verleend aan het 3 daagse landelijke
congres voor Spoedeisende hulp artsen rond het thema Hulp een Transgender personen.
De ALV kon weer fysiek plaatsvinden in april j.l.
Naast de gebruikelijke agenda punten om te bespreken, kwam Annemiek Scheepens vertellen over
het ontwerp en maakproces van de Regenboog mozaïek bank die sinds december op de Hoek van de
Bierkade staat naast het IJkgebouw.
Van Musical vereniging SCALA kwamen 2 leden het duet “Elk moment” uit de Musical Bad Girls
zingen. Over de onbereikbare liefde tussen 2 vrouwen.
Een ALV met extra invulling dus die redelijk bezocht werd.
De Alkmaar Pride week was weer een volle week van 21 t/m 29 mei.
Met in een mooie samenwerking tussen Alkmaar Pride, COC NHN, het Filmhuis, het Karavaan festival
en ook de gemeente Alkmaar, weer dagelijks een bijeenkomst of evenement die week. Een speciaal
hoogtepunt was toch wel het aanbieden van een Regenboogvlag aan de Directie van AZ in het
stadion !
En de 1 e contacten voor Pride 2023 zijn alweer gelegd.
De Federatie dag van COC Ned. was na een paar jaar eindelijk ook weer een fysiek gebeuren. Ruim
200 bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers namen deel.
Voor de voorzitters was er een ochtend en een middag sessie waarin intensief, maar ook heel
constructief gesproken werd over een toekomst bestendig COC.
Uitgebreid is er ook gesproken over de toekomstige Federatie structuur.
In het komende voorzitters weekend in september a.s. zullen de plannen verder uitgewerkt worden
zodat in de najaars ALV in november besluiten kunnen worden genomen.
Als bestuur van COC NHN zijn we nog steeds bezig om oneffenheden in de organisatie en
administratie weg te werken. E.e.a. kost de nodige tijd.
Maar ook zijn we bezig met plannen en vooruitkijken.
Op 4 september gaan we starten met de voorstelling “ Logement” door Jan Simon Minkema en Rick
van der Made. Deze voorstelling zou zijn op zondag 22 mei aan het begin van de Pride week maar
moest door ziekte afgezegd worden .
Inmiddels zijn er plannen (en afspraken?) om een maandelijkse Netwerk-Regenboog-Ontmoetings
borrel te houden in een nog nader te bepalen horeca locatie in Alkmaar.

Ideen zijn er op dit moment volop maar …….er zijn wel meer vrijwilligers en ook bestuursleden nodig!
Bestuur COC NHN wenst iedereen een mooi zomer en vakantie.
En misschien komt er inspiratie om je aan te melden als vrijwilliger bij COC NHN.
Zie de website.


Joop Schermer,
Voorzitter COC NHN.