Het COC Noord-Holland Noord is een vereniging, waar op dit moment ongeveer 100 leden lid van zijn. Leden zijn lid omdat zij de doelstellingen van de vereniging goed vinden en die willen ondersteunen.

Het COC streeft naar een samenleving waarin iedereen, ongeacht zijn of haar sexuele voorkeur, zichzelf kan zijn. Een maatschappij waarin mannen en vrouwen met homosexuele gevoelens zich thuis voelen en gerespecteerd worden.

Om dat te bevorderen organiseert het COC veel activiteiten om te zorgen dat aan je verlangens tegemoet kan worden gekomen, er een plek is waar ruimte is elkaar te ontmoeten, plezier te hebben, te praten of te swingen. Maar ook om voor je belangen op te komen en zo te bevorderen dat je precies dezelfde rechten hebt als mensen die een heterosexuele leefstijl hebben, dat je rechten op pensioen dezelfde zijn, dat je zelf kunt kiezen of je wilt trouwen, samenleven, kinderen wilt krijgen of adopteren, beschermt bent tegen discriminatie.

Gelukkig zijn veel van deze belangen in Nederland goed geregeld, maar helaas nog niet altijd door iedereen geaccepteerd. Het COC zet zich dagelijks in om daar verbetering in te krijgen. Maar we kijken ook verder dan ons eigen land, want in de wereld zijn er nog heel veel mensen die niet zomaar de keus kunnen maken die voor ons makkelijker is. Daarom ondersteunen we ook mensen en organisaties in het buitenland die hetzelfde willen als wij.

Je ziet het COC is een vereniging die de moeite waard is om lid van te zijn! En als lid heb je ook invloed op de gang van zaken in het COC Noord-Holland Noord. Via deze link kan je lid worden Ja, ik wil lid worden!

Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin het bestuur vertelt wat er in de afgelopen tijd is gedaan, wat de plannen zijn, waar de inkomsten aan besteed worden en er een bestuur gekozen wordt dat de dagelijkse gang van zaken in de vereniging regelt. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in het voorjaar en de herfst. Alle leden die ingeschreven staan als lid bij COC Noord-Holland Noord krijgen een uitnodiging. Tevens zal er ruim van te voren een aankondiging op de website staan.