Voor € 42,50* per jaar ben je lid van het COC. Je ontvangt dan een ledenpas, het digitaal nieuwsbrief van COC Noord-Holland Noord en het kwartaalblad Update van COC Nederland. Jongeren t/m 25 jaar betalen maar € 25,00 per jaar en krijg je Update toegestuurd. Ook krijg je korting bij diverse COC-activiteiten in het land.

Bij het COC gaat minimaal € 24,- van de ledenbijdrage naar de lokale COC-vereniging waar je op grond van je postcode bent ingedeeld. Een vast bedrag van € 16,- wordt gebruikt voor het werk van de landelijke organisatie en het blad Update. Sinds 1 januari 2000 ontvangt COC Nederland geen overheidssubsidie meer.

*Het lidmaatschap loopt gelijkt aan het kalenderjaar en wordt automatisch verlengd tenzij deze uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd. Het contributietarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van COC Nederland. Leden met een laag inkomen komen in aanmerking voor een gereduceerde tarief van 25 euro. Zie hiervoor de aanwijzingen op de toegezonden acceptgiro.

Ja, ik sluit me aan bij het COC!