Het COC is een belangenvereniging, wat inhoudt dat we meer zijn dan de bar- en dansavonden, maar ook de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen behartigen. Het COC regio Alkmaar heeft als doelstelling geformuleerd dat zij meer een afspiegeling wil zijn van het multiculturele karakter van de omgeving waarin wij leven.

Door de komst van mensen met een andere culturele achtergrond zal het COC nieuwe wegen moeten inslaan om ook de verlangens en belangen van deze mensen goed te kunnen behartigen.

Aandachtspunten zijn:

  • Geven van voorlichting. COC Nederland heeft onlangs een film uitgebracht met hierin het verhaal van enkele islamitische jongens en meisjes. Het vertonen van deze film biedt een hele goede mogelijkheid om tot een eerste stap te komen, door middel van voorlichting aan onze vrijwilligers en leden. Het is van belang, dat deze film in een homovriendelijke omgeving wordt vertoond. In de regio komt vooralsnog uitsluitend het COC regio Alkmaar hiervoor in aanmerking. Dit plan zal in 2003 ten uitvoer worden gebracht.
  • Contacten met maatschappelijke organisaties. Onderhouden en aangaan van contacten met welzijnswerk, multiculturele organisaties, politiek en het onderwijs. Doel hierbij is bijvoorbeeld een ingang naar inburgeringcursussen waar seksualiteit aan de orde zou kunnen komen als aspect van de Nederlandse samenleving.
  • Internationale betrekkingen. COC Nederland heeft momenteel een aantal projecten in Oost Europa, te weten: Macedonië, Roemenië, Moldavië, Bulgarije. Het is een interessante optie om via het zustersteden beleid van de gemeenten in de regio hierbij aansluiting te krijgen. Een idee is om lokale homo-organisaties uit te nodigen in Nederland en deze te laten zien hoe “wij” het doen. De nadruk ligt dan op wij leren van hen en zij kunnen leren van ons.

Heb je zin om in deze werkgroep actief te worden of zo af en toe een handje te helpen laat ons dat dan weten. We hebben heel wat mensen nodig voor alle activiteiten.