Stop discriminatie!

Nederland is een land waar niemand zijn eigen ik hoeft te verstoppen. Want iedereen die in Nederland woont, heeft recht op gelijke behandeling. Artikel 1 van onze grondwet bepaalt dat. Toch worden sommige mensen nog steeds anders behandeld vanwege leeftijd, huidskleur, geslacht, handicap, geloof, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook.

Voel jij je niet geaccepteerd? Word jij gediscrimineerd of ben je getuige van discriminatie? Meld het hier of bel de meldlijn: 0900 2 354 354 (10 cent per minuut). Voor meer informatie bezoek: www.discriminatie.nl

Stop hatecrimes vanwege homoseksualiteit en transseksualiteit!

Dit project is 20 maart 2008 gestart bij politie Amsterdam-Amstelland en Gelderland-zuid. U kunt direct via deze website een melding of een verzoek tot aangifte doen van een hatecrime, dat is gepleegd binnen het werkgebied van deze politiekorpsen. Vanaf juni 2009 is het ook mogelijk via “overige korpsen” uw melding door te geven. Via de landelijk coördinator zal uw melding dan worden doorgezonden naar het regiokorps waar u woont.

Uiteraard blijft de mogelijkheid bij elk politiebureau aangifte te doen van discriminatie!

Website: www.hatecrimes.nl

Ik ben slachtoffer van geweld!
Wij willen je direct verzoeken om aangifte te doen bij de politie bij jou in de buurt!

Ik ben slachtoffer van discriminatie!
Via de website van Hatecrimes kan je het Meldingsformulier Hatecrime invullen om een melding te maken van discriminatie en/of geweld.
Je melding zal via de landelijke coördinator van het project hatecrimes worden doorgezonden naar het politiekorps waar u woont.