Skip to main content

Na inmiddels 2 jaar waar het COC weinig activiteiten kon effectueren vanwege alle beperkende maatregelen, gaan we nu gelukkig weer de goede kant op !

Er komt weer vraag naar voorlichtingen op scholen, maar ook groepen docenten die informatie willen over hoe om te gaan in klassen met LHBTIQ+ leerlingen.

Nog onlangs is er digitaal voorlichting gegeven en informatie verstrekt aan 120! studenten van de Hoge School In Holland.

Er komt in de provincie belangstelling voor het verkrijgen van De Roze Loper voor instellingen en verzorgingshuizen.

Er komen weer aanmeldingen van LHBTIQ asielzoekers en met het COA is op dit  moment goed contact.

Het Café Hoezo Anders (Zonder Stempel café) is weer van start gegaan en ook binnenkort begint de Pink Society weer met bijeenkomsten.

Echter, voor al deze activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig!
Kijk op onze website wel welke vacatures wij nu hebben uitstaan.

En op de komende ALV van COC NHN  hopen we een kandidaat te kunnen presenteren voor de functie van “secretaris”. We kunnen alvast melden dat de ALV op 22 april zal zijn in de Wijkboerderij.

Bestuur COC Noord-Holland Noord