Skip to main content

COC Noord-Holland Noord is in februari onlangs 40 jaar geworden.

Wij hopen en streven ernaar om in de 2e helft van dit jaar, wanneer er minder beperkende maatregelen zullen zijn, op gepaste en toch feestelijke wijze, dit te “vieren” 

In deze nieuwsbrief van COC NHN de nodige actuele informatie.
Sinds 6 januari jl. ben ik voorzitter a.i. met daarnaast nog 4 gekozen bestuursleden.
Na een bestuurlijk gecompliceerd jaar (3 x een voorzitter die aftrad) en een pandemie waardoor heel veel tot stilstand kwam, zijn we sinds het begin van dit jaar enthousiast en constructief aan de slag gegaan.
Iedere week op woensdagavond houden we een digitale bestuursvergadering!
COC NHN moet weer op de kaart gezet worden. Op vele terreinen moet een stevige inhaalslag gemaakt worden. In de werkgroep Voorlichting (Onderwijs en Jeugd) moet het nodige gerepareerd en ingehaald worden. De werkgroep Maatjesproject en Cocktail heeft heel erg aanvulling en uitbreiding nodig. Café Hoezo Anders en de werkgroep Roze Ouderen (Pink Society) hebben meer ondersteuning en PR nodig.
In grote lijnen zullen voor COC NHN ook de kerndossiers van COC NL leidend zijn.

De afgelopen 2 maanden zijn we al in gesprek geweest onder leiding van de Alkmaarse wethouder en ambtenaar diversiteit met Alkmaar Pride en Art. 1. over gedeelde belangen en samenwerking.
Ook apart zijn we met deze instanties in gesprek op dit moment.
Verder staat er inmiddels een gesprek gepland met de Bibliotheek in Alkmaar over ruimte (voordeur delen) en postadres e.d.

Diverse vrijwilligers zijn al bezig de website en de sociale media mogelijkheden uit te breiden en te verbeteren!
Voor 13 maart staat er een coördinatoren overleg gepland. 
Ook wordt gewerkt aan het van de mailinglijst van deze nieuwsbrief. In een separate mail wordt jou gevraagd wat extra (o.a. voor- en achternaam). Dan kan de nieuwsbrief persoonlijker verstuurd worden

Kortom, actief en enthousiast wordt er hard gewerkt aan het bestaansrecht van COC NHN.
Voor de komende ALV (begin april) zal ik mij verkiesbaar stellen als voorzitter.

Wel realiseer ik mij dat nadat ik 10 jaar geleden, na drie bestuurstermijnen, stopte als voorzitter van COC NHN, er heel erg veel veranderd is. Maar dat is op zich ook weer een uitdaging om met enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers in de huidige tijd te werken aan emancipatie en belangenbehartiging van LHBTIQ-ers in het werkgebied van COC NHN.

Joop Schermer,
Interim Voorzitter – COC Noord-Holland Noord